Ісайковський Іван

Ісайковський Іван, земянин київський:
Печатка від 1619 р.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому знак у вигляді півторараменного вліво хреста з потрійними розгалуженнями на кінцях; згори літери: ІS.

восьмикутна, розмір 16х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 98. 1619 р.

Олег Однороженко