Ісаєвич Михайло

Ісаєвич Михайло, бунчуковий товариш:
Печатка від 1761 р.:

В полі печатки піраміда; згори забороло, в нашоломнику чотири страусових пера і дві стріли, навколо намет.

овальна, розмір 20х18 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 56388. 1761 р.

Олег Однороженко