Ісковицький Фронц

Ісковицький Фронц, земянин волинський:
Печатка від 1576 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому два півмісяця, що лежать рогами вліво один в колі іншого; згори літери: F : L.

овальна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 679. 1576 р.

Олег Однороженко