Іван

Іван, воєвода луцький:
Печатка від 1.10.1366:

В полі печатки круглий щит з зубчастими краями, на якому сонце з вісімнадцятьма променями.
Напис по колу: … ИВАНОВ …

кругла, розмір 25 мм.

Джерела:
BCz, Perg. 254.
MNK, Rkps 1713, karta 179.

Публікації:
Грамоти ХІV ст. – C. 38–39, n. 19. 1.10.1366.
Грушевський М. Ілюстрована історія України. – С. 145, мал. 127. 1.10.1366.
Ostrowski J. Księga herbowa rodów polskich. – Część I. – S. 584, n. 3448.
Ostrowski J. Księga herbowa rodów polskich. – Część II. – S. 358.
Piekosiński F. Heraldyka polska wiekόw średnich. – S. 300, il. 512. 1.10.1366.
Piekosiński F. Pieczęcie polskie wiekόw średnich. – S. 317, n. 486, il. 308. 1.10.1366.

Олег Однороженко