Івангородська сотня

Печатка від 1770–1782 рр.:

В полі печатки овальний щит, на якому напис: ПЕЧАТЬ СОТНИ ИВАНГОРОДСКОИ, згори семипроменева зірка; над щитом забороло під шоломовою короною, навколо щита намет.

овальна, розмір 27х24 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 56639, спр. 65236. 1770–1781 рр.

Публікації:
Желіба О. Печатки Ніжинського козачого полку. – С. 41, мал. 6. 1782 р.

Олег Однороженко