Іванович Тишко

Іванович Тишко, городовий отаман київський:
Печатка від 1657 р.:

В полі печатки, оздобленому рослиноподібним візерунком, готичний щит, на якому напнутий лук зі стрілою вістрям вліво; навколо літери: ОВАГ.

овальна, розмір 22х21 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 301, спр. 517 Л, арк. 265v. 1657 р.

Олег Однороженко