Іванович Хвир’ян

Іванович Хвир’ян, райця київський:
Печатка від 30.3.1610:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому шестипроменева зірка над півмісяцем, що лежить рогами догори; згори літери: FI.

овальна, розмір 14х12 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 301, спр. 517 Л, арк. 235. 30.3.1610.

Іванович Хвир’ян, райця київський:
Печатка від 1.11.1623:

В полі печатки іспанський щит, на якому шестипроменева зірка над півмісяцем, що лежить рогами догори.

восьмикутна, розмір 14х11 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 301, спр. 517 Л, арк. 212v. 1.11.1623.

Олег Однороженко