Іваницька сотня

Печатка від 1741–1743 рр.:

В полі печатки на землі козак на коні вліво, в правиці тримає спис вістрям вгору.
Напис по колу: * ПЕЧАТ СОТЕНАѦ ІВАНИЦКАѦ

кругла, розмір 19 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 25517; спр. 25810; спр. 25813; спр. 25821. 1741–1743 рр.

Печатка від 1755 р.:

В полі печатки на землі козак на коні вліво, в правиці тримає спис вістрям додолу.

кругла, розмір 18 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 25570. 1755 р.

Олег Однороженко