Ізюмська провінція

Печатка від 1775 р.:

В полі печатки двоголовий орел під трьома імператорськими коронами, в правій лапі тримає жезл, в лівій – кулю під хрестиком.
Напис по колу: ПЕЧАТЬ ИSЮМСКОИ ПРОВІНЦІАЛНОИ КАНЦЕЛАР

кругла, розмір 30 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 59, оп. 1, спр. 7755, арк. 2v, 3. 1775 р.

Олег Однороженко