Йодловський

Йодловський, земянин київський:
Печатка від другої половини XVI ст.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді роздвоєної здолу стріли вістрям вгору, яку перетинає півколо з загнутими додолу і в бік кінцями.

Публікації:
Wittyg W. Nieznana szlachta polska. – S. 124, il.

Олег Однороженко