Йордан Михайло пан на Закличині

Йордан Михайло пан на Закличині, воєвода брацлавський:
Печатка від 1724 р.:

В полі печатки півкруглий бароковий щит, на якому три мисливських ріжка в зірку; за щитом мантія під короною (герб Трубки).

овальна, розмір 23х20 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 134, оп. 1, спр. 510, арк. 43. 1724 р.

Олег Однороженко