Кай Станіслав з Милятина і Лешків

Кай Станіслав з Милятина і Лешків, земянин львівський:
Печатка від 13.12.1464:

В полі печатки іспанський щит, на якому знак у вигляді стовпа з подвійними заокругленими розгалуженнями згори та здолу.
Напис по колу: s * stanislay * kays • d’mylath

кругла, розмір 23 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 190 («Michael Kay de Drewlyani, Martinus de Mylathin, Stanislaus de Lyesky»).

Публікації:
Akta grodzkie i ziemskie. – Tom VII. – S. 105. 13.12.1464.
Haisig M. Sfragistyka szlachecka. – S. 29, il. 50. 13.12.1464.
Piekosiński F. Heraldika polska wiekόw średnich. – S. 232–233, il. 390. 13.12.1464.

Олег Однороженко