Кальміуська паланка

Печатка від 1754–1769 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому перехрещено шаблю і стрілу вістрями додолу; над щитом забороло під шоломовою короною, навколо щита намет; в правому горішньому куті літера: К, в лівому горішньому куті літера: П, здолу літери: П + П.

кругла, розмір 23 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 229, оп. 1, спр. 3, арк. 21v; спр. 21, арк. 48v; спр. 91, арк. 122v; спр. 226, арк. 53v, 65v, 66v; спр. 227, арк. 143v, 234v; спр. 231, арк. 3v. 1754–1769 рр.

Публікації:
Апанович О. Козацька енциклопедія. – С. 455, мал. 10.
З української старовини. – С. 232, мал. 165.
Саєнко Р. Полкова печатка Кальміуської паланки. – С. 69, мал.
Скальковский А. История Новой Сечи. – С. 597, мал. 1.
Україна – козацька держава. – С. 552, мал. 10.
Яворницький Д. Історія запорозьких козаків. – Том ІІІ. – Табл. 5, мал. 10.

Олег Однороженко