Калусовська Катерина Петрівна

Калусовська Катерина Петрівна, дружина волинського земянина Федора Пузовського:
Печатка від 1576 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому баран; згори літери: • W • V •.

овальна, розмір 13х11 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 691. 1576 р.

Олег Однороженко