Калусовська Настасія Іванівна Федорова Вечерина

Калусовська Настасія Іванівна Федорова Вечерина, земянка волинська:
Печатка від 1558 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді літери Н з перехрещеними горішніми кінцями та заокругленими в різні боки долішніми.

овальна, розмір 11х10 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 673, арк. 2v. 1558 р.

Олег Однороженко