Калусовський Василь Романович

Калусовський Василь Романович, земянин волинський:
Печатка від 1576 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді літери Н з перехрещеними горішніми кінцями та загнутими в різні боки долішніми; згори напис: ВАС.

овальна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 777. 1576 р.

Олег Однороженко