Калиновський Адам

Калиновський Адам:
Печатка від 1628–1635 рр.:

В полі печатки іспанський щит, на якому стріла; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три страусових пера, які пронизує стріла, навколо щита намет.
Напис по колу: + ADAM + KALINOV …

овальна, розмір 33х28 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 226, арк. 1v; ф. 256, оп. 1, спр. 80, арк. 37v, 42v, 47. 1628–1635 рр.

Олег Однороженко