Кандиба Федір Андрійович

Кандиба Федір Андрійович, полковник корсунський (1669–1672, 1674–1675), сотник конотопський (1681–1689), полковий обозний ніжинський (1698–1701):
Печатка від 1683–1688 рр.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому кроква в супроводі трьох восьмипроменевих зірок; над щитом шолом, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет; згори літери: ѲК, здолу літери: СК.

овальна, розмір 16х13 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50486. 1688 р.

Публікації:
Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. – С. 67. 1683 р.

Кандиба Федір Андрійович, полковник корсунський (1669–1672, 1674–1675), сотник конотопський (1681–1689), полковий обозний ніжинський (1698–1701):
Печатка від 1698–1699 рр.:

В полі печатки прямокутний з загостренням здолу щит, на якому кроква в супроводі трьох восьмипроменевих зірок; над щитом забороло, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет; згори літери: ѲК, здолу літери: ОН.

овальна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50511; спр. 50515; спр. 53396. 1698–1699 рр.

Олег Однороженко