Канівська сотня

Печатка від 1768 р.:

В полі печатки серце, на якому хрест, кінці якого прикрашено кулями, серце пронизують дві стріли вістрями додолу, згори хрест, праворуч шестипроменева зірка, ліворуч півмісяць рогами вліво.
Напис по колу: : ПЄЧАТ … КАНЄВСКО

кругла, розмір 21 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 54, оп. 1, спр. 3448, арк. 6v. 1768 р.

Олег Однороженко