Канцелярія індуктового збору

Печатка від 1749 р.:

В полі печатки двоголовий орел під трьома імператорськими коронами, в правій лапі тримає жезл, в лівій – кулю під хрестиком, на грудях щиток, на якому вершник на коні влучає списом змія.
Напис по колу: МАЛОРОСИСКОГО ІНДУКТОВОГО ЗБОРУ ПЄЧАТЬ 1749 ГОДҮ

овальна, розмір 37х34 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 108, оп. 2, спр. 155, арк. 94v, 97v (1749).

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 277.

Олег Однороженко