Канцелярія комісії Слобідських полків

Печатка від 1736–1740 рр:

В полі печатки двоголовий орел під трьома імператорськими коронами, в правій лапі тримає жезл, в лівій – кулю під хрестиком, на грудях овальний щиток, на якому вершник на коні вліво, влучає списом змія.
Напис по колу: ПЕЧАТЬ КАНЦЕЛЯРІИ КОМИСІИ … СЛОБАтЦКЫХЪ ПОЛК …

кругла, розмір 30 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 18749, арк. 78v; ф. 1725, оп. 1, спр. 59, арк. 5v; спр. 64, арк. 25v. 1736–1740 рр.

Олег Однороженко