Канцелярія малоросійського скарбу

Печатка від 1760–1766 рр.:

В полі печатки на основі козак вліво, на лівому плечі тримає рушницю, при лівому боці шабля, при правому боці порохівниця.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ КАНЦЄЛЯРІИ МАЛОРОССІИСКОГО СКАРБУ

кругла, розмір 42 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 8722, арк. 393; ф. 108, оп. 2, спр. 520, арк. 76v, 79v, 82v; спр. 521, арк. 39, 42v, 43, 47; спр. 566, арк. 69, 83; спр. 597, арк. 16v, 19v; спр. 613, арк. 35v; спр. 622, арк. 42v; спр. 629, арк. 10; спр. 630, арк. 10v; спр. 650, арк. 2v, 9v, 32v; спр. 654, арк. 50v; спр. 667, арк. 30v; спр. 853, арк. 3; спр. 861, арк. 3, 7. 1760–1766 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 277, табл. 1, мал. 3.

Печатка від 1768–1772 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому двоголовий орел під трьома імператорськими коронами, в правій лапі тримає жезл, в лівій – кулю, на грудях під князівською короною п’ятидільний щиток: в першій частині – ангел (герб Київського князівства), в другій частині – орел (герб Чернігівського князівства), в третій частині – мур (герб Сіверського князівства), в четвертій частині – вежа (герб Переяславського князівства), в п’ятій частині – дуб (герб Стародубського князівства); за щитом мантія під імператорською короною.

овальна, розмір 38х35 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 108, оп. 2, спр. 1087, арк. 2, 5; спр. 1110, арк. 3, 31v, 80, 85, 90, 114v, 116, 144, 150v; спр. 1229, арк. 77 аv; спр. 1860, арк. 54v. 1768–1772 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 277.

Олег Однороженко