Канцелярія малоросійських зборів

Печатка від 1751–1754 рр.:

В полі печатки двоголовий орел під трьома імператорськими коронами, в правій лапі тримає жезл, в лівій – кулю під хрестиком, на грудях щиток, на якому вершник на коні влучає списом змія.
Напис по колу: ЄГО ІМПЄРАТОРСКОГО ВЄЛИЧЄСТВА КАНЦЄЛѦРІИ МАЛОРОССІИСКІХ ЗБОРОВ ПЄЧАТЬ

кругла, розмір 32 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 1, спр. 59, арк. 1 (1751); ф. 108, оп. 2, спр. 284, арк. 27 (1754).

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 277.

Олег Однороженко