Карнович Антон Петрович

Карнович Антон Петрович, сотенний писар почепський (1678–1696), городовий отаман почепський (1690–1694):
Печатка від 1696 р.:

В полі печатки меч вістрям додолу; навколо літери: АКПСП.

восьмикутна, розмір 12х11 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50507. 1696 р.

Олег Однороженко