Кейстутович Жигимонт

Жигимонт Кейстутович, князь Стародубський (1406–1432):
Печатка від 1411–1.9.1431:

В полі печатки, оздобленому рослиноподібним візерунком, рицар на коні, в правиці тримає меч.
Напис по колу: ПЄЧАТЬ КНѦ ЖИКГИМАНТ

кругла, розмір 30 мм.

Джерела:
AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 654. 1.9.1431.
GStAPKB, XX. HA, PU, Schiebl. 109, n. 68. 27.9.1422.

Публікації:
Лихачёв Н. Материалы для истории византийской и русской сфрагистики. Выпуск ІІ. – С. 237. 1411 р.
Цітоў А. Наш сімвал – Пагоня. – С. 21, мал. 1411 р.
Цітоў А. Сфрагістыка і геральдыка Беларусі. – С. 28, мал. XV ст.
Gumowski M. Pieczęcie książąt litewskich. – S. 724, tab. 8, il. 57. 1411 р.
Nowak P., Pokora P. Dokumenty strony polsko-litewskiej. – S. 73, il. B 80. 27.9.1422.
Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – S. 25, n. 91. 1.9.1431.

Олег Однороженко