Керновський Вігунт Федір Олександр Ольгердович

Вігунт Федір Олександр Ольгердович князь Керновський (1387–1392):
Печатка від 3.5.1388–29.5.1390:

В полі печатки, оздобленому готичним візерунком, готичний щит, на якому рицар на коні, в правиці тримає меч.
Напис по колу: ’ s ’ allexandri • ducis • kernowiensis •

овальна, розмір 34х33 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 4440. 3.5.1388.

Публікації:
Chodynicki K. Książę litewski na Kujawach. – S. 603–604, il. 29.5.1390.
Codex epistolaris Vitoldi. – P. 15, n. 40. 3.5.1388.
Gumowski M. Pieczęcie książąt litewskich. – S. 690. 3.5.1388.
Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. – S. 18, n. 21, poz. 1. 3.5.1388.

Олег Однороженко