Кевлич Староселицький Микола

Кевлич Староселицький Микола, земянин київський:
Печатка від 1569 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді двох косих костурних хрестів над півмісяцем, що лежить рогами додолу; згори літери: … ІМ.

восьмикутна, розмір 14х12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 279. 1569 р.

Олег Однороженко