Клюкович Гринько

Клюкович Гринько, пан волинський:
Печатка від 6.9.1431:

В полі печатки готичний щит, на якому три вруба.
Напис по колу: + s + …

кругла, розмір 23 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 4451 (6.9.1431, «Hrinko Klucowicz», частково пошкоджена).
AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 668 (6.9.1431, «sigillum septimum: Wrembi, vt videtur Czemkonis Klukouicz»).

Публікації:
Codex epistolaris saeculi XV. – Vol. I. – Pars I. – P. 70, n. 73. 6.9.1431.
Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – S. 48, n. 386. 6.9.1431.

Олег Однороженко