Кміта Чорнобильський Філон Семенович

Кміта Чорнобильський Філон Семенович, староста оршанський (1566–1587), воєвода смоленський (1579–1587), господарський намісник великолуцький:
Печатка від 5.6.1567–1582:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді з’єднаних в стовп двох трираменних літер Т над трьома врубами; згори літери: FK.

овальна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 20858. 1582 р.
ANK, AS, Teka Х, Plik 80; Plik 95; Plik 111; Plik 129; Plik 133; Teka ХІ, Plik 5; Plik 10; ZR, Rkps 66, st. 83. 5.6.1567–1575.

Кміта Чорнобильський Філон Семенович, староста оршанський (1566–1587), воєвода смоленський (1579–1587), господарський намісник великолуцький:
Печатка від 1585 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді з’єднаних в стовп двох трираменних літер Т над трьома врубами; над щитом шолом, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет.
Напис по колу: • FILON …

кругла, розмір 28 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 21992. 1585 р.

Олег Однороженко