Кобеляки

Печатка від 11.Х.1682–1727:

В полі печатки французький щит, на якому літера: К; над щитом забороло, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет; в правому горішньому куті літера: П, в лівому горішньому куті літера: Г.

восьмикутна, розмір 16х16 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 54481, арк. 127v, 131v, 136v; спр. 62660.

Публікації:
Ситий І. Міські печатки. – С. 8–9, мал. 9. 1727 р.
Універсали українських гетьманів. – С. 865, n. Д 22. 11.Х.1682.

Олег Однороженко