Кобринський Роман Федорович

Роман Федорович князь Кобринський (1387–1416):
Печатка від 12.10.1387–10.10.1388:

В полі печатки рицар на коні вліво, в правиці тримає меч.
Напис по колу: + s romani domini de cobrin

кругла, розмір 28 мм.

Джерела:
AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 678, 679. 12.10.1387–10.10.1388.
BCz, Perg. 1044. 10.10.1388.

Публікації:
Archiwum książat Sanguszków. – Tom I. – S. 11, n. 11. 10.10.1388.
Codex epistolaris saeculi XV. – Vol. I. – P. 12–13, n. 11. 12.10.1387.
Gumowski M. Pieczęcie książąt litewskich. – S. 710, tab. 8, il. 53. 12.10.1387–10.10.1388.
Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – S. 61, n. 533; S. 62, n. 541. 12.10.1387–10.10.1388.
Puzyna J. O pochodzeniu kniazia Fedka Nieswizkiego. – S. 77. 12.10.1387–10.10.1388.

Олег Однороженко