Кобижчанська сотня

Печатка від 1765–1781 рр.:

В полі печатки хрестик над двома перехрещеними мечами, що лежать вістрями вгору; згори забороло під шоломовою короною, навколо намет.
Напис по колу: * ПЄЧАТЬ СОТЄННАӔ КОБЫЖСКАӔ

кругла, розмір 30 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 64, оп. 1, спр. 53, арк. 1; ф. 108, оп. 2, спр. 1629, арк. 111, 112v. 1765–1781 рp.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 281. 1781 р.

Олег Однороженко