Кочуровський Григорій

Кочуровський Григорій, підстароста житомирський:
Печатка від 1609 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді літери Х з загнутими кінцями під хрестом.

кругла, розмір 13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 2228, оп. 1, спр. 227, арк. 8. 1609 р.

Олег Однороженко