Кодацька паланка

Печатка від 1747–1764 рр.:

В полі печатки овальний щит, на якому літери: НКП; над щитом забороло під короною, навколо щита намет; згори літери: ПГ.

восьмикутна, розмір 21×19мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 229, оп. 1, спр. 9, арк. 9v; спр. 16, арк. 114v, 279v, 348v; спр. 23, арк. 79v; спр. 25, арк. 10v; спр. 29, арк. 204v; спр. 34, арк. 3v, 10v, 45v, 59v, 96v; спр. 36, арк. 35v; спр. 39, арк. 55v; спр. 74, арк. 14v. 1747–1764 рр.

Публікації:
Апанович О. Козацька енциклопедія. – С. 455, мал. 3.
З української старовини. – С. 232, мал. 165.
Скальковский А. История Новой Сечи. – С. 97, мал. 2.
Україна – козацька держава. – С. 552, мал. 3.
Яворницький Д. Історія запорозьких козаків. – Том ІІІ. – Табл. 5, мал. 3.

Печатка від 1768–1771 рр.:

В полі печатки три пагорби з рослиною, по яких біжить кінь вліво, що обернув голову вправо, над яким перехрещено шаблю і стрілу вістрями вгору, згори князівська корона, праворуч восьмипроменева зірка, ліворуч півмісяць, що лежить рогами вліво; згори літери: ПП, праворуч літера: К, ліворуч літера: П.

кругла, розмір 35 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 229, оп. 1, спр. 224, арк. 50 аv, 64v, 65v, 66v, 67v, 68v, 69v, 71v, 75v; спр. 225, арк. 175v; спр. 227, арк. 174; спр. 241, арк. 41v, 96v; спр. 244, арк. 42v; спр. 249, арк. 50v, 54v, 58v, 61v, 87v. 1768–1771 рр.

Публікації:
Апанович О. Козацька енциклопедія. – С. 293, мал.; С. 455, мал. 5.
Величко С. Літопис. – Том ІІ. – С. 196, мал.
Гавриленко В. Українська сфрагістика. – Табл. 7, мал. 5.
Грушевський М. Ілюстрована історія України. – С. 464, мал. 363.
З української старовини. – С. 232, мал. 165.
Кащенко А. Оповідання про Славне Військо Запорозьке Низове. – С. 195, мал.
Народная память о казачестве. – Табл., мал. 14.
Скальковский А. История Новой Сечи. – С. 97, мал. 3.
Україна – козацька держава. – С. 552, мал. 5.
Украинская советская энциклопедия. – Том ХІ. – Книга ІІ. – С. 89, мал.
Чухліб Т. Гетьмани України-Русі. – Табл. ІХ.
Яворницький Д. Історія запорозьких козаків. – Том ІІІ. – Табл. 5, мал. 5.

Олег Однороженко