Колотовський Григорій

Колотовський Григорій, значковий товариш Прилуцького полку:
Печатка від 1775 р.:

В полі печатки серце під короною, навколо візерунок.

овальна, розмір 16х15 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 56413. 1775 р.

Олег Однороженко