Комар Ян

Комар Ян, пан брацлавський:
Печатка від 6.4.1641:

В полі печатки півкруглий щит, на якому підкова кінцями додолу над стрілою, що лежить вістрям додолу; над щитом три страусових пера, навколо щита намет; згори літери: ІK.

восьмикутна, розмір 13х12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 131, арк. 2. 6.4.1641.

Олег Однороженко