Комишня

Печатка від 1715–1740 рр.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому рицарський хрест в сяйві над півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику дев’ять страусових пер, навколо щита намет.
Напис по колу: + ГОРОДОВАѦ КОМИШАНСКАѦ ПЧАТ

кругла, розмір 32 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 55350; ф. 61, спр. 1157; спр. 1235; спр. 1236. 1715–1728 рр.
ЦДІАК, ф. 64, оп. 1, спр. 12, арк. 2v. 1740 р.

Олег Однороженко