Конашко Артем Семенович

Конашко Артем Семенович, райця київський:
Печатка від 30.3.1610:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді двораменного хреста; згори літери: АСХ.

восьмикутна, розмір 14х12 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 301, спр. 517 Л, арк. 235. 30.3.1610.

Олег Однороженко