Кондрат

Кондрат (Конрад), пан радний (1434), староста ковенський (1434):
Печатка від 27.2.1434:

В полі печатки голова бика.
Напис по колу: + ПЄVА … КОНДРАТОВА

кругла, розмір 27 мм.

Джерела:
BCz, Perg. 392. 27.2.1434.
MNK, Rkps 1713, karta 268; Rkps 1714. 27.2.1434.

Публікації:
Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. – S. 100, n. 61, poz. 15. 27.2.1434.
Semkowicz W. Braterstwo szlachty polskiej z bojarstwem litewskiem. – S. 405, il. 27.2.1434.

Олег Однороженко