Конотопська сотня

Печатка від 1762–1782 рр.:

В полі печатки рицарський хрест, праворуч шестипроменева зірка і півмісяць, що лежить рогами вліво, ліворуч підкова кінцями додолу.
Напис по колу: ПЄЧАТЬ ПОЛКУ НѢЖИНСКОГО СОТНИ КОНОТОПСКОИ

овальна, розмір 24х23 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 56579; спр. 61256. 1780–1782 рр.
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 17220, арк. 11v, 49v. 1762 р.

Публікації:
Желіба О. Печатки Ніжинського козачого полку. – С. 41, мал. 7. 1782 р.
Лазаревский А. Сфрагистическая заметка. – С. 16. 1780 р.

Олег Однороженко