Копоть Михайло Васильович

Копоть (Копець) Михайло Васильович, пан радний і хоруговний (1520–1531), господарський писар руський (1506–1531), державця жижморський (1510–1514), державця перевальський (1516–1531), господарський маршалок (1520–1531), державця мідницький (1527–1531):
Печатка від 1528 р.:

В полі печатки турнірний щит, на якому знак у вигляді кола з трьома загнутими відгалуженнями; згори напис: СІ …

овальна, розмір 18х15 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 1, арк. 1. 1528 р.

Олег Однороженко