Кордиш Василь

Кордиш Василь, пан брацлавський:
Печатка від 1635 р.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому знак у вигляді кітви під колом та вістрям стріли; згори літери: WK.

восьмикутна, розмір 15х12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 223, арк. 2. 1635 р.

Олег Однороженко