Корецький Богуш Євфимій Федорович

Богуш Євфимій Федорович князь Корецький (1522–1576):
Печатка від 10.1.1547–18.9.1547:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому лев вліво, тримає знак у вигляді роздвоєної здолу стріли, здолу хрест і знак у вигляді літери Е; згори літери: BK.

восьмикутна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ANK, AS, Teka VI, Plik 62. 10.1.1547.
BCz, Perg. 878. 18.9.1547 р.

Богуш Євфимій Федорович князь Корецький (1522–1576):
Печатка від 29.10.1552–21.5.1561:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому лев, здолу пагони; згори літери: BK.

овальна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ANK, AS, Teka VІI, Plik 84; Teka IХ, Plik 27. 29.10.1552–21.5.1561.

Богуш Євфимій Федорович князь Корецький (1522–1576):
Печатка від 25.4.1570:

В полі печатки лев.
Напис по колу: + CAPIT LVC BRAS VIN …

кругла, розмір 21 мм.

Джерела:
MNK, Rkps, Tom 4, st. 3. 25.4.1570.

Богуш Євфимій Федорович князь Корецький (1522–1576):
Печатка від 1569–7.4.1573:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому рицар на коні, в правиці тримає меч, здолу змій; згори літери: BХK.

восьмикутна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 7, арк. 4. 1569 р.
ANK, AS, Teka ХІІI, Plik 25; Plik 27. 11.3.1573–7.4.1573.

Богуш Євфимій Федорович князь Корецький (1522–1576):
Печатка від 4.9.1572:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому рицар на коні, в правиці тримає меч, здолу змій; над щитом шолом під князівською короною, в нашоломнику сім страусових пер, навколо щита намет; згори літери: BF, здолу літери: KK.

прямокутна, розмір 18х14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 5, арк. 3. 4.9.1572.

Олег Однороженко