Корецький Яхим Богушович

Яхим Богушович князь Корецький (1576–1612):
Печатка від 1586 р.:

В полі печатки півкруглий бароковий щит, на якому рицар на коні, в правиці тримає меч, здолу змій; згори літери: IK.

восьмикутна, розмір 18х15 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 2228, оп. 1, спр. 210, арк. 2v. 1586 р.

Яхим Богушович князь Корецький (1576–1612):
Печатка від 21.9.1596–15.5.1597:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому рицар на коні, в правиці тримає шаблю, здолу змій; згори літери: I * K.

восьмикутна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ANK, AS, Teka ХХІI, Plik 34; Teka XХІІ а, Plik 14. 21.9.1596–15.5.1597.

Яхим Богушович князь Корецький (1576–1612):
Печатка від 1.3.1601:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому рицар на коні, в правиці тримає меч, в лівиці щит, на якому двораменний хрест; згори літери: I • K.

овальна, розмір 17х15 мм.

Джерела:
ANK, AS, Teka ХХІV, Plik 37. 1.3.1601.

Олег Однороженко