Коріатович Олександр

Олександр Коріатович, князь Володимирський (1366–1370), князь і господар Подільської землі (1370–1380):
Печатка від 17.3.1375–2.4.1375:

В полі печатки святий Юрій на коні влучає списом змія, ліворуч дерево.
Напис по колу: + S’ ALEZANDRI DVS’ VLADIMIRIES •

кругла, розмір 35 мм.

Джерела:
ЛІМ, Сфр. (2.4.1375, відлив).
ЛНУ, ЗП, n. 296 (2.4.1375, відлив).
ANK, AADMK, Perg. 61; Luź. 90 (Sygn. 51). 2.4.1375.
MNK, Rkps 1458, karta 101, 103; Rkps 1482, Tom 2, karta 5. 2.4.1375.
Публікації:
Грамоти XIV ст. – С. 50, n. 24. 17.3.1375.
Лакиер А. Русская геральдика. – С. 81, табл. VII, рис. 4. 1375 р.
Погорілець О., Саввов Р. Карбування монети на Поділлі. – С. 148, мал. 4, 5. 1375 р.
Działyński A. Statut litewski. – S. 544, tab. 3. 1375 р.
Gumowski M. Pieczęcie książąt litewskich. – S. 689, tab. 8, il. 52. 1375 р.
Piekosiński F. Pieczęcie polskie wieków średnich. – S. 320, n. 512, il. 320. 1375 р.
Vossberg F. Siegel des Mittelalters. – S. 44, taf. 24, il. 104. 1375 р.

Олег Однороженко