Коркошка Тихно Михайлович

Коркошка Тихно Михайлович, земянин київський:
Печатка від 1569–1571 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді пов’язки з загнутими в різні боки кінцями; згори напис: ТИ.

овальна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 87v, 89v, 496. 1569–1571 рр.

Олег Однороженко