Корнієвич Петро

Корнієвич Петро, городовий отаман лубенський (1739):
Печатка від 1739 р.:

В полі печатки серце, яке пронизують навхрест дві стріли вістрями додолу; згори літери: ПК.

восьмикутна, розмір 14х13 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 27739, арк. 64v; спр. 27742. 1739 р.

Олег Однороженко