Короп

Печатка від 1674–1695 рр.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому короп під шоломовою короною, обабіч дві семипроменеві зірки; над щитом забороло, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет; згори літери: ПМ, здолу літера: К.

восьмикутна, розмір 26х22 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 57503. 1686 р.

Публікації:
Ситий І. Міські печатки. – С. 8–9, мал. 11. 1674–1695 рр.
Ситий І. Печатка Коропа. – С. 72, мал. а. 1674–1695 рр.

Печатка від 1675–1700 рр.:

В полі печатки прямокутний щит, на якому короп під шоломовою короною; над щитом забороло, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет; згори літери: ПМ, здолу літера: К.

кругла, розмір 31 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 57527. 1700 р.

Публікації:
Ситий І. Міські печатки. – С. 8–9, мал. 12. 1675–1699 рр.
Ситий І. Печатка Коропа. – С. 72, мал. б. 1675–1699 рр.

Печатка від 1710–1739 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому короп під шоломовою короною; над щитом шолом, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет; згори літери: ПМ, здолу літера: К.

кругла, розмір 31 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 32, арк. 93; спр. 90, арк. 3; ф. 59, оп. 1, спр. 699, арк. 106, 107, 108v, 113. 1710–1739 рр.

Публікації:
Ситий І. Міські печатки. – С. 10–11, мал. 13. 1717 р.
Ситий І. Печатка Коропа. – С. 72, мал. в. 1717 р.

Печатка від 1771 р.:

В полі печатки, ренесансовий щит, на якому короп вліво під шоломовою короною; над щитом забороло, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет.
Напис по колу: * ПЄЧАТЬ РАТҮШИ МАЛОРОССІИСКАГО ГОРоДА КОРОПА

кругла, розмір 31 мм.

Публікації:
Ситий І. Міські печатки. – С. 10–11, мал. 14. 1771 р.
Ситий І. Печатка Коропа. – С. 72, мал. г. 1771 р.

Олег Однороженко