Корсунський полк

Печатка від 26.ІІІ.1672:

В полі печатки півкруглий щит, на якому шестипроменева зірка над півмісяцем, що лежить рогами догори; над щитом забороло, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет.
Напис по колу: ПЄЧАТЬ ПОЛ•КҮ КОРСҮНСКОГО

овальна, розмір 20х18 мм

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50469.

Олег Однороженко