Корибут Дмитро Ольгердович

Корибут Дмитро Ольгердович, великий князь Новгородський та господар Сіверської землі (1370–1392):
Печатка від 14.8.1385–18.5.1388:

а. Напис: ПЄЧѦТЬ КНѦZѦ КОРИБЮТА

b. В полі печатки pицар на коні вліво, в правиці тримає спис вістрям вгору, в лівиці щит.

кругла, розмір 37 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 4435; AZ, Sygn. 33, st. 605, 609. 23.10.1386–18.5.1388.
BCz, Perg. 208. 18.5.1388.
MNK, Rkps 1458, karta 100, 102; Rkps 1482, Tom 2, karta 3. 14.8.1385–18.5.1388.
MNW, NPO 11332. 14.8.1385.

Публікації:
Белецкий С. Введение в русскую допетровскую сфрагистику. – С. 92, рис. 46,6.
Лихачёв Н. Материалы для истории византийской и русской сфрагистики. Выпуск ІІ. – С. 236, 239, илл. 219. 18.5.1388.
Румянцева В. Эмблемы земель и гербы городов. – С. 33, илл. 1385 р.
Снимки древних русских печатей. – С. 79, илл. 1385 р.
Хорошкевич А. Печати полоцких грамот. – С. 133. 14.8.1385.
Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – С. 36, мал. 1385 р.
Цітоў А. Наш сімвал – пагоня. – С. 15, мал. 1386 р.
Цітоў А. Сфрагістыка і геральдыка Беларусі. – С. 134, мал. 1385 р.
Archiwum książat Sanguszków. – Tom I. – S. 10, n. 10. 18.5.1388.
Codex epistolaris saeculi XV. – Vol. I. – Р. 5, n. 3. 14.8.1385.
Codex epistolaris Vitoldi. – P. 10, n. 29. 23.10.1386.
Daniłowicz J. Skarbiec dyplomatów. – Tom I. – n. 255, 263, 271.
Działyński A. Statut litewski. – S. 543, tab. 2. 1385 р.
Gumowski M. Handbuch der polnischen Siegelkunde. – S. 69, n. 52, il. 1385 р.
Gumowski M. Pieczęcie książąt litewskich. – S. 703, tab. 5, il. 38. 1385–1388 рр.
Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. – S. 12, n. 16, poz. 1; S. 19–20, n. 22, poz. 1; S. 400. 14.8.1385–18.5.1388.
Piekosiński F. Pieczęcie polskie wieków średnich. – S. 326, n. 572, il. 346, 347. 1385 р.
Vossberg F. Siegel des Mittelalters. – S. 43, taf. 23, il. 103. 1385 р.

Олег Однороженко